top of page

​得獎名單公布

誠品行旅101景觀套房

楊雨

龍蝦先生的秘密巢穴青年旅館

Nina Ho

台北木藝居膠囊旅店 

周曉莉2
楊珮雯

台中博客創意旅店 

黃詩涵2

味覺小宇宙

Peng Chang1
林快1
彭小婷1
Fandys Huang1
卓見成2

包租公秘笈

張冞冞2
曾捷禕

墨禾製作

Laura Yu5

紅島BdL

Tsai Yi Lin
Bonnie Chang1
Owen Chen2

好繁123

Adolf Tsai 
張靜靜
陳米菲
Jason Lin
陳芝榆2
吳佳紋3
蔡羽羽1
顏鴻欣
Kuan Hsuan Lee 
Yolanda Sun2

文仁2

Junchen Su

蕭錫鍠

Fimy Lin
伍四凱1
Judy Chen
吳星星2
曾巧雲 
(不符資格)
Wayne Lin1
Lin Sandy2

潘麗如2

米斯謝

Ivan Chen

蘇蕙姿3

黃大雯1

蕭瑞華
王威人6
Amber Chou8
魏如梅2
許小撲3
王小花
林芳瑩1
Jennie Wulala
熊惠5
陳依婷

​王淑芬(新增)

 嬅之坊

Yip Joey2
劉怡君5
楊淑淳2
高至坤
郭芷伶2
陳冠沅1

尹雨荷
王金珠1
(不符資格)
Renee Tsai
Lala Yu 
Yuyun Fan1
陳信宏 

游明學(新增)

bottom of page